Czym mierzy się ciśnienie gazu lub cieczy w sieci?

Podziel się:
Czym mierzy się ciśnienie gazu

Monitorowanie poziomu ciśnienia w sieci dostarczającej gaz lub ciecz, na przykład sprężone powietrze lub wodę, jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa działania instalacji i podłączonych do niej urządzeń. Nieprawidłowa wartość ciśnienia w sieci może skutkować awarią, powstaniem nieszczelności lub nieprawidłowym działaniem urządzeń. W celu kontrolowania ciśnienia w instalacjach gazowych i wodnych instaluje się manometry. To urządzenia pomiarowe o dużej precyzji, tanie i proste w montażu.

Co to jest manometr?

Do pomiaru wartości ciśnienia względem ciśnienia otoczenia wykorzystuje się różne rodzaje precyzyjnych urządzeń pomiarowych nazywanych manometrami. To w zdecydowanej większości przypadków urządzenia analogowe, które ze względu na możliwe zastosowania mogą różnić się od siebie rodzajem zastosowanego w nich mechanizmu pomiarowego. Najpopularniejsze manometry powszechnie wykorzystywane w przemyśle to urządzenia hydrostatyczne i sprężynowe, które dzielą się na wiele podkategorii. Dodatkowo warto podkreślić, że w sieciach pneumatycznych stosuje się specjalną wersję tego typu urządzeń. Są nią wakuometry, które mierzą podciśnienie. Próżniomierze wciąż wskazują ciśnienie względne, ale jedynie wówczas, gdy jest ono mniejsze od ciśnienia otoczenia, najczęściej ciśnienia atmosferycznego.

Manometry do zastosowań przemysłowych

Do pomiaru wartości ciśnienia w różnorodnych instalacjach przemysłowych wykorzystuje się wiele typów manometrów. Podstawową wersją tego typu urządzeń są manometry z mechanizmem rurkowym, ale w przemyśle stosuje się również urządzenia sprężynowe i elektryczne. Przykładem manometru jest wakuometr, czyli urządzenie pomiarowe przeznaczone do pomiaru wartości podciśnienia. Próżniomierz mierzy ciśnienia poniżej poziomu ciśnienia atmosferycznego. Jeśli sprzęt pomiarowy instalowany jest w miejscu wystawionym na drgania i wibracje, wówczas korzysta się z jego glicerynowej wersji. Zanurzenie analogowego sprzętu pomiarowego w gęstej cieczy tłumi drgania, co wpływa na spowolnienie zużycia sprzętu i zwiększenie precyzji dokonywanych odczytów.

Do odcinkowego pomiaru wartości ciśnienia cieczy i gazu w sieci lub do pomiaru ciśnienia medium przy urządzeniu podłączonym do sieci wykorzystuje się różne modele urządzeń pomiarowych nazywanych manometrami. To rozbudowany katalog niewielkich przyrządów wyposażonych w różnorodne mechanizmy pomiarowe, używanych do pomiaru ciśnienia względnego wobec ciśnienia otoczenia, najczęściej ciśnienia atmosferycznego. Takie urządzenia instaluje się m.in. w instalacjach ze sprężonym powietrzem.

Podobne artykuły