Jak oznakować teren budowy?

Podziel się:

Oznakowanie terenu budowy jest ważną czynnością, gdyż wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie budowy, a także osób trzecich, które poruszają się w pobliżu. W Polsce przepisy BHP jasno określają sposób oznakowania terenu oraz jakie znaki drogowe na budowę są wręcz niezbędne. W dzisiejszym wpisie znajdziesz ogólne informacje dotyczące tego, jak oznakować teren budowy.

Oznakowanie terenu budowy – rozporządzenia

Chcesz dowiedzieć się, jak oznakować teren budowy? Dokładnie warunki oznakowania znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)[1]Podstawowe kwestie dotyczą tego, że teren robót budowlanych należy ogrodzić w taki sposób, aby uniemożliwić wejście na teren osobom postronnym, czyli nieupoważnionym.

Jeżeli nie ma możliwości wykonania ogrodzenia terenu budowy, należy wykorzystać oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, by wytyczyć granicę terenu, gdzie przeprowadzane są prace budowlane. Przepisy jasno określają też, że w skrajnych przypadkach lub miejscach o zbyt wysokim poziomie zagrożenia należy zastosować stały nadzór drogowy. Prowadząc własną firmę budowlaną, warto zaopatrzyć się w podstawowe znaki drogowe, które spełniają wszelkie normy oraz posiadają certyfikaty zgodności CE. Wszystkie niezbędne oznakowanie terenu budowy możesz zamówić bezpośrednio na stronie: https://znakidrogowe24.pl/.

Jakie znaki drogowe są niezbędne na budowie?

Decydując się na przeprowadzenie prac budowlano-remontowych na danym terenie, warto wiedzieć, jak oznakować teren budowy oraz jakich znaków należy użyć w tym celu. Zgodnie z aktualnymi przepisami na terenie budowy potrzebne jest nie tylko podstawowe oznakowanie BHP, ale też takie elementy, jak:

  • znaki zakazu,
  • znaki ostrzegawcze,
  • znaki informacyjne,
  • znaki przeciwpożarowe.

Oprócz podstawowego oznakowania terenu budowy, a w szczególności wjazdu i wyjazdu dla maszyn budowlanych, warto też zadbać o inne elementy bezpieczeństwa. Znaki drogowe na budowę są niestety często ignorowane, dlatego warto uzupełnić je o dodatkowe barierki ochronne, pachołki oraz taśmy zabezpieczające. Przyda się także oświetlenie całego placu budowy oraz okolicznego terenu tak, aby każdy odpowiednio wcześnie zauważył ewentualne niebezpieczeństwo.

Znaki drogowe na budowę – gdzie je kupić?

Chcesz kupić znaki drogowe do swojej firmy budowlano-remontowej? Możesz je zamówić na stronie: https://znakidrogowe24.pl/znaki_drogowe. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie rodzaje znaków, jakie są niezbędne do prawidłowego oznakowania terenu budowy lub remontu drogowego.

Zapamiętaj, że znaki drogowe na budowę to gwarancja bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób trzecich. Szczególnie warto zadbać o to, aby zamontować znaki ostrzegawcze dotyczące, np. głębokich wykopów lub zakazu przejścia dla pieszych. Stosując się do przepisów obowiązujących w Polsce, możesz skutecznie oznaczyć teren budowy i rozpocząć pracę bez ryzyka.

[1] https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/40186/031.pdf

Podobne artykuły