Czemu służą ubranie robocze?

Podziel się:

Określenia ubranie robocze i ubranie ochronne są często stosowane zamiennie. Tymczasem odnoszą się do dwóch odmiennych kategorii odzieży wykorzystywanej w miejscach pracy. Zadaniem pierwszej jest przede wszystkim ochrona odzieży własnej pracownika przed zanieczyszczeniami i zniszczeniem. Druga chroni pracownika przed utratą zdrowia lub życia.

Czemu służą ubrania robocze? Gdzie powinny być stosowane? Czy mają wpływ na wizerunek marki? Na te i wiele innych pytań dotyczących odzieży roboczej postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Ubrania robocze

Ubranie robocze stanowi nieodłączny element pracy w praktycznie każdym zakładzie produkcyjnym. Typ wymaganej odzieży zależy od rodzaju zakładu i wykonywanej pracy. Wyróżnia się trzy kategorie odzieży roboczej:

Kategoria 1 obejmuje odzież zapewniającą ochronę przez czynnikami atmosferycznymi, powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi, łatwymi do usunięcia i nieszkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami, a także wysoką temperaturą i skutkami gorąca.

Kategoria 2 obejmuje odzież dla pracowników mających kontakt z substancjami chemicznymi i dla spawaczy, a także drogowców i pracowników, który ze względu na charakter i miejsce wykonywanej pracy muszą zachować maksymalną widoczność. Odzież kategorii 2 zapewnia ochronę przed przecięciami.

Kategoria 3 obejmuje odzież chroniąca przed czynnikami stanowiącymi bardzo duże zagrożenie dla zdrowia pracownika. Jest to odzież przeciwchemiczna, odzież ochronna do pracy z wysokim napięciem, chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniami, wysoką temperaturą, dużymi rozpryskami gorących substancji, a także przed bardzo niskimi temperaturami.

Jaką rolę dogrywa odzież robocza?

Funkcjonalność odzieży roboczej należy rozpatrywać wieloaspektowo. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie pracownikowi bezpieczeństwa i komfortu wykonywania powierzonych obowiązków zawodowych. W wielu przypadkach odzież robocza spełnia również znamiona odzież ochronnej, dotyczy to w szczególności prac wykonywanych w warunkach niebezpiecznych.

W wielu firmach odzież robocza jest czynnikiem budującym poczucie wspólnoty i przynależności. Nosząc te same uniformy, pracownicy czują się częścią zespołu, a to wzmacnia ich lojalność wobec firmy. Ponadto, dzięki odzieży roboczej z logo/logotypem zwiększamy widoczność i rozpoznawalność naszej marki wśród klientów. Traktując odzież roboczą w kategoria czynnika spajającego zespół pracowniczy i czynnika marketingowego należy zadbać o to, aby uniformy nie tylko spełniały rolę odzieży ochronnej, ale jednocześnie dobrze się prezentowały i były wykonane z przyjemnych dla skóry tkanin.

Podobne artykuły