Gospodarowanie terenami zielonymi. Jakie obowiązki musi realizować spółdzielnia mieszkaniowa?

Podziel się:

Spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek dbania o tereny zielone, które do nich należą. W jaki sposób wykonywane są tego typu prace i jaki jest ich zakres? Dowiedz się więcej na ten temat.

Zakładanie terenów zielonych

Tereny zielone – zgodnie z artykułem 5, pkt 21 Ustawy o ochronie przyrody – to forma zagospodarowania terenu, wokół którego tworzy się zespół zieleni. Jeżeli jest to obszar publiczny, jego powstanie może wiązać się z funkcją rekreacyjną, estetyczną lub zdrowotną.

Oznacza to, że za tereny zielone uznaje się m.in. ogrody zoologiczne i parki miejskie. To także wszystkie te miejsca, które są pokryte roślinnością. Zalicza się do nich między innymi ogródki działkowe czy tereny należące do wspólnot mieszkaniowych.

Odpowiedzialność za zakładanie terenów zielonych w miastach leży m.in. po stronie miasta. Odbywa się to na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zdarza się jednak, że – w przypadku niektórych obszarów – obowiązek ten przechodzi na spółdzielnie mieszkaniowe. Wówczas podstawą do działań są wewnętrzne regulaminy.

Jeżeli chodzi o korzyści, jakie daje utrzymanie terenów zielonych w miastach, to są one różne. Przede wszystkim wpływają one na dostęp mieszkańców danej lokalizacji do natury i odpoczynku w przyjemnych okolicznościach. Wiąże się to także z bioróżnorodnością na danym obszarze. Ponadto rośliny pozytywnie wpływają na jakość powietrza i regulują klimat.

Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej – dbanie o tereny zielone

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2018.0.845 z późn. zm.) określa, że każda spółdzielnia odpowiada nie tylko za zarządzanie nieruchomościami, ale także obszarami wokół nich.

Oznacza to zakładanie i utrzymanie terenów zielonych. Wskazuje na to także Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

W tym dokumencie można przeczytać o powierzchniach określanych biologicznie czynnymi. Są to jednak nie tylko ogrody przy budynkach, ale np. dachy zielone. Te cieszą się w ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem w większych miastach.

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą mierzyć się z różnymi problemami, jeżeli chodzi o zakładanie terenów zielonych. Jest to m.in. brak miejsca i utrudnienia w rozplanowaniu przestrzeni.

Konieczne jest także przygotowanie gruntu, wybór roślinności i zestawienie wszystkiego tak, aby teren prezentował się estetycznie oraz był przyjazny mieszkańcom. Dodatkowo dochodzi pielęgnacja zielonych obszarów, która także może być sporym wyzwaniem.

Zakres prac na terenach zielonych spółdzielni

Najważniejszym etapem jest dokładne zagospodarowanie terenów należących do spółdzielni. Konieczne jest przestrzeganie przepisów zagospodarowania lokalnego, które uwzględniają m.in. odległość drzew od ścian z oknami i bez nich.

Zakładanie terenów zielonych powinno być również zgodnie z oczekiwaniami członków wspólnoty. Kluczowe jest także właściwe przygotowanie podłoża. W tym celu warto skorzystać z pomocy specjalistycznego sprzętu: glebogryzarek, wertykulatorów, koparek i siewników. Znacznie ułatwia to prace i przyspiesza je. Daje też gwarancję, że rośliny będą prawidłowo wzrastały.

Założenie terenów zielonych to jedna kwestia. Nie należy zapominać jednak o działaniach mających na celu utrzymanie ich w nienagannym porządku. Dotyczy to regularnego koszenia trawy, przycinania żywopłotów czy drzew. Ma to na celu prowadzenie zieleni w taki sposób, aby nie zakłócała ona przestrzeni publicznej.

Utrzymanie terenów zielonych – niezbędny sprzęt

Zakładanie oraz utrzymanie terenów zielonych należących do wspólnoty w większości przypadków wymaga użycia specjalnych maszyn. Są to m.in. urządzenia, które zostały wspomniane wyżej.

Ich zakup wiązałby się jednak ze znacznymi wydatkami. Dlatego warto skorzystać z oferty Kiloutou. To firma z wieloletnim doświadczeniem w wypożyczaniu sprzętu niezbędnego do zakładania i utrzymania terenów zielonych. Oferta jest dostępna pod adresem: https://www.kiloutou.com/pl/zakladanie-i-utrzymanie-terenow-zieleni.

W asortymencie znajdują się m.in.:

 • glebogryzarki,
 • wertykulatory,
 • walce do trawników,
 • siewniki,
 • dmuchawy,
 • kosy ręczne,
 • rozdrabniacze,
 • piły,
 • kosiarki jezdne,
 • pilarki,
 • rozdrabniacze do gałęzi.

Wysokiej jakości urządzenia Kiloutou umożliwiają skuteczne przygotowanie terenów do zasadzenia zieleni, jak również późniejsze dbanie o ich nienaganny wygląd.

Podobne artykuły