Czym charakteryzuje się konstrukcja dachów płaskich?

Podziel się:
płaski dach

Obecny trend budowy domów preferuje dachy nachylone, w tym wielospadowe, często z lukarnami. Niewielu inwestorów, głównie ze względów estetycznych wybiera dach płaski. Dotyczy to jednak naszego kraju, ponieważ w wielu innych właśnie dachy płaskie są popularne najbardziej. Jednocześnie warto wiedzieć, że dachy płaskie są takimi jedynie z nazwy. Jaka jest więc ich konstrukcja?

Specyfika dachu płaskiego

Dach płaski może jawić się większości ludziom jako zagrożenie. Coś, co nie ma swobodnego odpływu dla wód opadowych i co grozi w konsekwencji dojściem do sytuacji, kiedy ów dach będzie przeciekał. Tymczasem dach płaski nie jest na zewnątrz płaski całkowicie, chociaż czasami z poziomu ulicy może przy wyższym budynku sprawiać takie wrażenie. 

Spadek przy dachu płaskim może pozostawać niezauważalny przy najniższej wymaganej wartości, czyli pochyłości wynoszącej trzy stopnie. W praktyce jednak dachy płaskie mają większe nachylenia i najczęściej stosowanymi są nachylenia 11-stopniowe. Ma to oczywiście swoje uzasadnienie, ponieważ nietrudno się domyślić, że im większe nachylenie, tym swobodniejszy odpływ dla wód opadowych, a także mniejsze zagrożenie dla konstrukcji dachowej powodowane przez zalegający śnieg. 

Zobacz także: Wiaty fotowoltaiczne i carporty – czym są?

Natomiast zaletą budowy dachu płaskiego polega na tym, że taki dach pełni również funkcję stropu. Jako stropodach umożliwia znaczne zwiększenie powierzchni użytkowej na poddaszu, ponieważ taka powierzchnia nie jest zubożona przez skosy.

W Polsce stropodachy nie cieszą się dużą popularnością, królują u nas dachy skośne, czyli spadziste, również ze względu na rosnącą popularność fotowoltaiki. Nie oznacza to jednak, że firma budująca stropodachy jest w naszym kraju czymś bardzo trudnym do znalezienia. Nasi dekarze radzą sobie z budową każdego rodzaju konstrukcji dachowych.

konstrukcja dachów płaskich

Konstrukcja płaskiego dachu

Płaskie dachy wentylowane albo niewentylowane, w takich wariantach konstruowane są stropodachy. Drugi rodzaj jest mało popularny i jako przestarzałych nie zaleca się takich konstrukcji.

Elementem nośnym dachu płaskiego jest strop, co oznacza, że cała konstrukcja pokrycia dachowego opiera się właśnie na stropie. Rzadko jest tu wykorzystywany metal, ponieważ praktyczniejsze jest i popularniejsze drewno. Wykonanie dachu płaskiego, chociaż dotyczy to każdego rodzaju dachu, musi być przeprowadzone z użyciem szczelnych materiałów, a które mają na celu niedopuszczenie do przedostawania się pod poszycie wody. Ponadto wymagane jest ich staranne i precyzyjne ułożenie.

W tego typu konstrukcjach pozostawiona jest pomiędzy stropem właściwym a pokryciem pustka, co może wydawać się nielogiczne, gdyż może to prowadzić do gromadzenia się w tej pustce wody. Przeciwdziała temu wentylacja dachu, przy czym bardzo istotne jest zabezpieczenie otworów wentylacyjnych przed ptakami oraz gryzoniami, ponieważ skutki wtargnięcia tam zwierząt mogą okazać się opłakane dla termoizolacji.

Jak dach spadzisty, tak i płaski dach musi zostać odpowiednio docieplony. Do dociepleń dachów może być użyta w duecie paroizolacja oraz wełna mineralna, ale sprawdzi się również natryskowo wprowadzona pianka poliuretanowa, styropian oraz styrodur. Co zrozumiałe, na dachu płaskim muszą się znaleźć przepusty, które posłużą skutecznemu odprowadzaniu wód opadowych.

Podobne artykuły