Czym jest hałas i co go charakteryzuje?

Podziel się:

Hałas to wszystkie niepożądane dźwięki, które mogą być uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia. Aby określić poziom hałasu należy wykonać specjalistyczne pomiary akustyczne.

Wśród rodzajów hałasu można wyróżnić:

  • hałas ciągły, będący dźwiękiem o niewielkich zmianach natężenia i widma częstotliwości w czasie, np.: szmery oraz szumy,
  • hałas impulsowy, na który składają się zdarzenia dźwiękowe trwające nie więcej niż 1 sekundę, np.: huki oraz trzaski. 

Hałas jest niczym innym jak drganiami cząsteczek powietrza, które rozchodzą się pod postacią fal akustycznych. Wielkościami, które pozwalają go scharakteryzować, są częstotliwość oraz ciśnienie akustyczne, którego poziom określany jest w decybelach. 

W celu określenia poziomu hałasu należy wykonać pomiary akustyczne przy użyciu mierników poziomu dźwięku.

W jaki sposób mierzony jest poziom hałasu?

Urządzeniem przeznaczonym do pomiarów hałasu jest miernik poziomu dźwięku zwany również sonometrem lub decybelomierzem. Urządzenie to wyposażone jest w mikrofon pomiarowy. W ofercie firmy Systemy-Pomiarowe znajduje się szereg specjalistycznych mikrofonów pomiarowych różniących się zastosowaniem: (np. mikrofony środowiskowe czy mikrofony miniaturowej wielkości jak i o zwiększonej wytrzymałości na czynniki zewnętrzne), różnym zakresem częstotliwości (możliwość mierzenia ultra jak i infradźwięków) czy poziomem mierzonego hałas (systemy niskoszumowe i mikrofony przeznaczone do pomiarów wysokich poziomów hałasu np. wybuchów). Szeroka oferta mikrofonów pomiarowych pozwala na dopasowanie przetwornika do konkretnej aplikacji. Zaletą mikrofonów pomiarowych marki G.R.A.S. jest 5-letnia gwarancja i możliwość naprawy membrany mikrofonowej. Mikrofony te mogą być wykorzystywane nie tylko w miernikach poziomu dźwięku, ale także w sondach natężeniowych, wielokanałowych systemach pomiarowych czy wszystkich innych systemach akwizycji danych.

Nowoczesne mierniki poziomu dźwięku, najczęściej wyposażone są w standardowe mikrofony pomiarowe i znajdują zastosowanie w ocenie warunków akustycznych np. na stanowiskach pracy, przy monitoringu hałasu w środowisku, dla tworzenia map akustycznych, pomiary akustyki budowlanej, wyznaczanie mocy akustycznej maszyn i urządzeń czy przy pomiarach hałasu przemysłowego. Mierniki poziomu dźwięku w ofercie firmy Systemy-Pomiarowe pozwalają na zaawansowane częstotliwościowe analizy w tercjach, oktawach, czy analizy FFT. Umożliwiają równoczesny pomiar ze wszystkimi stałymi czasowymi F,S, I przy jednoczesnym wykorzystaniu filtrów A, C, Z. Posiadają również szereg dodatkowych opcji m.in. nagrywanie dźwięku, markery akustyczne, wyzwalanie dźwięku, wyznaczanie współczynnika zrozumiałości mowy STI, pomiar izolacyjności akustycznej i wyznaczanie współczynnika Rw,

W przypadku mierników poziomu dźwięku najnowocześniejsze ich modele oferuje marka Norsonic, bazują one bowiem na nowoczesnych technologiach oraz wykonują wszelkie obliczenia bezpośrednio na mierniku.

Do mierzenia dźwięków w sposób ciągły wykorzystywane są stacje monitoringu hałasu wyposażone w nowoczesny mierniki dźwięku, mogące być również wyposażone w stacje pogodowe pozwalające na analizę zjawisk pogodowych. Z kolei do lokalizowania i wizualizowania źródła hałasu stosowane są kamery akustyczne, których zakres pomiarowy w dziedzinie częstotliwości zależny jest od ich wielkości. 

Metody walki z hałasem w budynkach

Przy akustyce budowli budynkach kluczowe są zastosowane do ich wykonania materiały budowlane. Ich właściwy poziom izolacyjności akustycznej pozwala bowiem zniwelować docieranie dźwięków do wnętrza pomieszczeń. Aby móc je jednak odpowiednio dobrać pod tym względem niezbędne jest wykonanie badań z zakresu akustyki budowlanej, w których wykorzystywane są między innymi mierniki poziomu źródła dźwięku, wszech kierunkowe źródła dźwięku, dzięki którym jest możliwość wyznaczania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych oraz stukacze młotkowe umożliwiające uzyskanie współczynnika izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych.

Podobne artykuły