Kiedy należy wykonać adaptację projektu?

Podziel się:

Adaptacja projektu ma na celu dostosowanie jego parametrów i wytycznych do warunków zastanych na danej działce i indywidualnych wymagań inwestorów. Stanowi konieczność w przypadku zakupu gotowego projektu budowlanego. Zanim rozpoczniesz budowę domu, dowiedz się, kiedy należy przeprowadzić adaptację projektu, a także co powinna ona zawierać.

Kiedy adaptacja projektu jest niezbędna?

Adaptacja projektu to niezbędny proces, jeśli inwestor decyduje się na budowę domu na podstawie gotowego projektu budowlanego. Bez adaptacji nie uzyska on pozwolenia na budowę, a tym samym nie rozpocznie realizacji inwestycji. Zgodnie z przepisami budowlanymi bowiem projekt budowy domu jednorodzinnego musi odpowiadać na warunki lokalne zastane na danej działce.

Adaptacja projektu będzie zatem niezbędnym procesem, który należy zlecić projektantowi w przypadku nabycia gotowego projektu domu. Projekt typowy będzie podstawą inwestycji, jednak nie zostanie zatwierdzony przez właściwy urząd bez przeprowadzonej adaptacji. Aby rozpocząć realizację inwestycji, warto odpowiednio wcześniej zlecić nanoszenie zmian do projektu gotowego – to, ile trwa adaptacja projektu, zależy od formalności, jednak w większości przypadków wynosi około 30 dni.

Co wchodzi w zakres standardowej adaptacji projektu?

Podstawowy zakres adaptacji projektu obejmuje przede wszystkim dostosowanie go do wytycznych zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Architekt adaptujący powinien również sprawdzić zgodność dokumentu z aktualnymi przepisami prawa budowlanego i w razie konieczności wprowadzić niezbędne zmiany. W procesie adaptacji specjalista bierze pod uwagę warunki klimatyczne, rodzaj gruntu i ukształtowanie terenu występujące na danym obszarze i zgodnie z nimi dostosowuje parametry budynku, np. fundamenty i dach. Przykładowo od głębokości strefy przemarzania gruntu zależy sposób wykonania i izolacji podwalin, natomiast konstrukcja dachu jest uzależniona od intensywności występowania na danym obszarze wiatrów i opadów śniegu. Ważnym zadaniem osoby wykonującej adaptację jest także dostosowanie parametrów instalacji i przyłączy do warunków lokalnych i planów, które posiadają lokalni dostawcy mediów.

Projektant adaptujący tworzy również projekt zagospodarowania działki. Do jego zadań należy też wykonanie rysunku domu na mapie geodezyjnej, która zostanie włączona do dokumentacji projektowej.

Oprócz standardowych zmian, jakie muszą znaleźć się na adaptacji projektu, zanim inwestor przejdzie do jego realizacji, architekt może wprowadzić modyfikacje zgodne z wymaganiami przyszłych domowników. Jeśli proponowane przez inwestora zmiany są zgodne ze sztuką budowlaną, przepisami i warunkami zabudowy na danym terenie, specjalista adaptujący może zmienić między innymi rozmieszczenie okien i drzwi, obecność podpiwniczenia lub jego brak, a także kolor elewacji.

Podobne artykuły