Kto może zostać operatorem zwyżki?

Podziel się:
operator-maszyn

Różnego typu zwyżki wykorzystywane są nie tylko w branży budowlanej, lecz także w wielu innych sektorach gospodarki. Coraz częściej podnośniki koszowe można zobaczyć w magazynach, centrach logistycznych, parkach, na lotniskach, w pobliżu budynków biurowych czy usługowych. Maszyny przyspieszają bowiem wykonywanie prac, a przy tym są bezpieczne, o ile używa się ich zgodnie z zaleceniami producenta. Razem ze wzrostem popularności zwyżek obserwuje się również wzrost zapotrzebowania na operatorów maszyn. Kto może obsługiwać podesty ruchome?

Podnośniki koszowe, ładowarki teleskopowe i innego rodzaju zwyżki umożliwiają bezpieczną, sprawną, a przy tym wygodną pracę na wysokości. Co zgodnie z przepisami uznaje się za pracę na wysokości? Wszystkie zadania wykonywane minimum metr nad poziomem posadzki, drogi, trawnika itp. Wyjątek od tej reguły stanowią prace, w trakcie których pracownik znajduje się na stabilnej konstrukcji lub w przestrzeni osłoniętej ze wszystkich stron ścianami mającymi minimum 1,5 m wysokości.

Tym samym remont prowadzony na siódmym piętrze wewnątrz biurowca nie będzie pracą na wysokości, nawet jeśli ekipa znajdzie się kilkanaście metrów nad ziemią, ale mycie okien od zewnątrz nawet dwa poziomy niżej już tak.

Jak to się ma do obsługi zwyżek?

Czy operator zwyżki pracuje na wysokości?

Każdy, kto chce zostać operatorem podestów ruchomych, musi mieć świadomość, że obsługa tego typu maszyn klasyfikowana jest jako praca na wysokości. Co to oznacza w praktyce? Specjalne wymagania w stosunku do pracownika i do pracodawcy.

Pracownik musi mieć aktualne uprawnienia UDT, zaś pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki ochrony zbiorowej, np. siatki bezpieczeństwa czy poprzeczki oraz środki ochrony indywidualnej, np. hełmy, uprzęże itp.

zwyzki

Gdzie można kupić lub wynająć sprzęt do pracy na wysokości? M.in. w firmie Riwal (https://www.riwal.com/pl/).

Uprawnienia UDT dla operatorów zwyżek

Czym są wspomniane już uprawnienia UDT? To imienne dokumenty zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), które potwierdzają, że dana osoba zna najważniejsze informacje z zakresu obsługi maszyn, przepisy bezpieczeństwa oraz zasady postępowania.

Żeby je zdobyć, należy przejść szkolenie, a następnie zdać egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej przed komisją UDT. Po pozytywnym ukończeniu egzaminu otrzymuje się oficjalne potwierdzenie uprawnień na podesty ruchome – imienną kartę.

Podstawowe warunki

Żeby jednak przystąpić do szkolenia i egzaminu należy spełniać podstawowe kryteria. O jakich kryteriach mowa? Operator zwyżki powinien mieć minimum 18 lat i wykształcenie podstawowe oraz posiadać prawo jazdy kategorii B albo C. Istotny jest także brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości.

Kandydaci, którzy mają nawet niewielkie problemy z zachowaniem równowagi, ze wzrokiem, słuchem albo cierpią na lęk wysokości lub lęki przestrzenne, nie mogą zostać operatorami zwyżek. Żeby zweryfikować, czy wszystko jest w porządku, osoby starające się o uprawnienia muszą przejść przez konsultacje okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne, a następnie otrzymać orzeczenie od lekarza medycyny pracy zezwalające na pracę na wysokości.

Podobne artykuły