Oczyszczanie stawów i jezior

Podziel się:

Zanieczyszczony zbiornik wodny stanowi zagrożenie nie tylko dla własnych mieszkańców, ale również dla ludzi i zwierząt żyjących w jego okolicy. Na czym polega remediacja stawów i jezior? Jakie zanieczyszczenia kryją się najczęściej na dnie zbiorników wodnych?

Zanieczyszczenia zbiorników wodnych

Zanieczyszczeniami, które najskuteczniej i często na lata obniżają jakość wody w zbiorniku, są te, które osadzają się przy samym dnie – czyli tak zwane zanieczyszczenia osadów dennych. Wspomniane zanieczyszczenia mogą mieć zarówno podłoże biologiczne, jak i przemysłowe a wśród najczęściej występujących wymieniamy:

  • zanieczyszczenia metalami ciężkimi – występują na przykład w pobliżu hut i zakładów metalurgicznych,
  • zanieczyszczenia nawozami sztucznymi – występują w pobliżu pól uprawnych, z których przedostają się wraz ze spływem wód powierzchniowych i opadowych do zbiornika wodnego,
  • zanieczyszczenia pestycydami – pestycydy to środki służące do ochrony roślin przed grzybami, do stawów i jezior przedostają się w podobny sposób co nawozy sztuczne,
  • zanieczyszczenia nawozami naturalnymi, przerybienie, przekarmienie, „gnijąca woda” – wszystkie te rodzaje zanieczyszczeń objawiają się wysokim stężeniem azotanów (NO3) w wodzie stojącej. Wysokie stężenie tych związków jest groźne dla życia zwierząt w niej żyjących – zbiornik stopniowo zaczyna obumierać, 
  • Zanieczyszczenia ropopochodne i przemysłowe – na przykład smary, ropa, farby czy kleje, które w wodzie stojącej nie mieszają się z nią, lecz opadają na dno.

Remediacja zbiorników wodnych

Zanieczyszczenia wody mogą być niebezpieczne dla człowieka a ich usuwanie to często długotrwały proces, którego efekt nie będzie zadowalający bez wykorzystania odpowiedniej technologii. Dlatego więc oczyszczaniem zbiorników wodnych zajmują się firmy remediacyjne, czyli takie, które świadczą usługi w zakresie oczyszczania i odkażania terenu. Firmy te dysponują odpowiednim sprzętem i zatrudniają kadrę wykwalifikowaną pod kątem usuwania zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, rolniczego i biologicznego ze środowiska.

Pierwszym krokiem w kierunku poprawy jakości wody w zbiorniku jest kontakt z firmą taką jak Remea i wykonanie badań składu chemicznego wody oraz osadu dennego. W następnej kolejności ustalane jest możliwe źródło zanieczyszczenia wody. Na podstawie zebranych informacji opracowywany jest dalszy plan działania – może on polegać na usunięciu osadu dennego przy wykorzystaniu specjalnej aparatury lub bioremediacji z wykorzystaniem kultur bakterii eliminujących zanieczyszczenia. Konieczna może okazać się również remediacja gruntów otaczających zbiornik wodny, jeżeli to z nich przedostają się zanieczyszczenia.

Podobne artykuły